Kompleksowa obsługa
dokumentacji medycznej

Nasze rozwiązania umożliwiają efektywne zarządzanie dokumentacją medyczną w wersji elektronicznej i papierowej. Wspieramy jednostki z sektora ochrony zdrowia na drodze transformacji cyfrowej. Usprawniamy obieg informacji medycznej i obsługę pacjenta, dzięki skróceniu czasu dostępu do danych. Z rozwiązań stworzonych przez nasz zespół korzysta ponad 40 szpitali w Polsce.
Wsparcie w procesie
wdrożenia elektronicznej
dokumentacji medycznej
Ułatwienie dostępu do danych
z dokumentacji medycznej
Bezpieczeństwo
dokumentów i danych

Nasza oferta

Systemy zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną

Elektroniczne repozytorium dokumentacji medycznej, weryfikacja poprawności dokumentacji elektronicznej, udostępnianie dokumentacji medycznej do innych jednostek i do pacjentów, wdrożenia systemów wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami.

Budowa dedykowanych systemów medycznych

opartych o otwarte modele danych (openEHR, HL7, IHE).

Integracja systemów medycznych

Digitalizacja dokumentów medycznych

Masowe skanowanie archiwalnej dokumentacji medycznej wraz z eksportem danych do systemu EDM (zasilanie elektronicznej kartoteki pacjentów dokumentami).

Rejestracja danych medycznych

Wprowadzanie danych z wizyty lekarskiej do systemu informatycznego; rejestracja.

Obsługa kontaktu z pacjentem

Umawianie wizyt, udzielenie informacji na temat badań i przygotowania do badań, obsługa recepcji – outsourcing pracowników.

Obsługa dokumentów papierowych

Centralne archiwum medyczne, przechowywanie dokumentacji medycznej - kartotek pacjentów, zdjęć rentgenowskich, dokumentów administracyjnych; wynajem powierzchni archiwalnej; porządkowanie, brakowanie oraz niszczenie dokumentacji.

Wsparcie administracyjne

Obsługa dokumentacji kadrowo – płacowej pracowników.

Kontakt

ArchiDoc MED. Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów

Zarejestrowano w: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000728255, REGON: 369995391, NIP: 6272756577
Kapitał zakładowy: 50.000 zł opłacony w całości

Zobacz także ofertę ArchiDoc SA: www.archidoc.pl